Achtergrond

Achtergrond

Door de nationalisatie van SNS REAAL onteigende de overheid in 2013 effecten en vermogensbestanddelen van SNS REAAL en SNS Bank. Volgens de wet hebben voormalig houders van die effecten en vermogensbestanddelen recht op een schadevergoeding van de overheid. De Ondernemingskamer heeft op 11 februari 2021 bepaald dat de Nederlandse Staat een schadevergoeding moet uitkeren aan de volgende houders van effecten en vermogensbestanddelen: houders van achtergestelde obligaties van SNS REAAL en SNS Bank, houders van Participatie Certificaten serie 3 en houders van bepaalde leningen, die als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013 zijn onteigend. Aandeelhouders hebben geen recht op schadevergoeding. Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad de uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 bekrachtigd.

Vaststelling schadevergoeding

De Ondernemingskamer wees op 26 februari 2016 drie experts aan. Zij hebben advies gegeven over de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen. Op basis van dit advies deed de Ondernemingskamer op 11 februari 2021 uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding. De minister van Financiën en een aantal belanghebbenden stelden vervolgens cassatieberoep in tegen het oordeel van de Ondernemingskamer. De Hoge Raad heeft op 21 april 2023 alle cassatieberoepen verworpen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de hoogte van de schadevergoeding definitief vast komen te staan.

De Ondernemingskamer heeft bij het vaststellen van de schadevergoeding gekeken naar:

  • Het toekomstperspectief van SNS REAAL en SNS Bank als er geen sprake was geweest van onteigening;
  • De prijs die een koper en verkoper van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen zouden afspreken als zij deze, in het scenario dat geen onteigening zou hebben plaatsgevonden, op 1 februari 2013 zouden kopen en verkopen.

De door de Ondernemingskamer vastgestelde schadevergoeding wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2013 (het moment van onteigening) tot aan de datum van de betaling van de schadevergoeding.