Home

De Ondernemingskamer heeft op 11 februari 2021 bepaald dat de Nederlandse Staat een schadevergoeding moet uitkeren aan houders van achtergestelde obligaties van SNS REAAL en SNS Bank, houders van Participatie Certificaten serie 3 en houders van leningen, die als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013 zijn onteigend. Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad de uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 bekrachtigd. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de hoogte van de schadevergoeding definitief vast komen te staan en is de uitbetaling van de schadevergoeding gestart. Tussen 15 mei 2023 en 25 juni 2023 zijn aanvragen voor uitbetaling van de schadevergoeding ingediend. Vanaf 26 juni 2023 kunt u geen aanvraag meer indienen via de procedures op deze website. De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een schadevergoeding via de procedures op deze website is verstreken. Vanaf heden is het indienen van een aanvraag alleen mogelijk via het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën.

Heeft u een vraag over de schadevergoeding? In de Veelgestelde vragen worden de meest voorkomende vragen beantwoord. Vindt u hier niet het antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met Bureau Consignatie via het contactformulier.