Girale aanvraagprocedure

Let op! De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een schadevergoeding via de procedures op deze website is verstreken. De informatie op deze website met betrekking tot de aanvraagprocedures, is daarom niet meer van toepassing. Bent u houder van onteigende achtergestelde obligaties of Participatie Certificaten serie 3 en heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dat kan alsnog. U kunt een aanvraag indienen bij het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën (zie Aanvragen).

U kunt gebruikmaken van de girale aanvraagprocedure indien u de onteigende achtergestelde obligaties van SNS REAAL of SNS Bank heeft in een obligatieportefeuille/effectenrekening die u bij een bewaarder aanhoudt. U wordt dan via uw bewaarder (bewaarder van financiële instrumenten, bijvoorbeeld een bank) geïnformeerd hoe u de aanvraag kunt indienen vanaf 15 mei 2023.

Procedure op hoofdlijnen

  • U ontvangt in de week van 15 mei 2023 een bericht via uw bewaarder met een uitnodiging om een aanvraag in te dienen via een webformulier op een apart webportaal van de Corporate Action Agent (CAA). De CAA is verantwoordelijk voor de identificatie, validatie en administratie van de girale claims. In het bericht wordt vermeld hoe dit werkt. De manier waarop bewaarders met hun klanten communiceren is doorgaans via email, webportal en/of post. Mocht u geen bericht van uw bewaarder ontvangen, neem dan contact op met uw bewaarder.
  • Nadat u het webformulier volledig hebt ingevuld en verstuurd, ontvangt u een ontvangstbevestiging en verdere aanvraaginstructies. Ook ontvangt u een uniek referentienummer.
  • In de aanvraaginstructies wordt u gevraagd zich met het unieke referentienummer te melden bij uw bewaarder. U verzoekt uw bewaarder om instructies te versturen naar de CAA, om de aanvraag te bevestigen en uw stukken te laten blokkeren. Hiermee toont u aan dat u houder bent van de vordering en bevestigt u de aanvraag. In de instructies staat duidelijk uitgelegd hoe u dit verzoek indient bij uw bewaarder.
  • Uw bewaarder stuurt vervolgens een bericht naar de CAA met de instructies om uw aanvraag te bevestigen en ter bevestiging van de geblokkeerde vorderingen.
  • U dient uw aanvraag binnen zes weken na 15 mei 2023 te voltooien.