Aanvragen

Let op! De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een schadevergoeding via de procedures op deze website is verstreken. De informatie op deze website met betrekking tot de aanvraagprocedures, is daarom niet meer van toepassing. Bent u houder van onteigende achtergestelde obligaties of Participatie Certificaten serie 3 en heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dat kan alsnog. U kunt een aanvraag indienen bij het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën (zie onder).

Aanvraag indienen bij het Bureau Consignatie

Vanaf 26 juni 2023 kunt u geen aanvraag meer indienen via de procedures op deze website. Niet geclaimd geld wordt ondergebracht bij het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën. Daar kunnen nog 20 jaar aanvragen worden ingediend. Als u een aanvraag wilt indienen, dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en voorzien van de benodigde stukken. U kunt uw aanvraag sturen naar het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën via email: SNS-Consignatiekas@minfin.nl.

Bent u houder van een Participatie Certificaat serie 3 en wilt u een aanvraag indienen? Dan dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en voorzien van de benodigde stukken. U kunt uw aanvraag sturen naar het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën via email: SNS-Consignatiekas@minfin.nl.

Aanvragen t/m 25 juni 2023

De regels over de procedure van aanvragen, beslissen en betalen van de schadevergoeding zijn opgenomen in een ministeriële regeling. Deze ministeriële regeling is in werking getreden op 15 mei 2023. Vanaf die datum is het mogelijk om een aanvraag voor de uitbetaling van de schadevergoeding in te dienen.

Afhankelijk van uw situatie zijn één of meerdere van de volgende aanvraagprocedures voor u van toepassing.

Hebt u een vraag over een van bovenstaande aanvraagprocedures? Neemt u dan contact op met onze helpdesk.