Niet-girale aanvraagprocedure

Let op! De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een schadevergoeding via de procedures op deze website is verstreken. De informatie op deze website met betrekking tot de aanvraagprocedures, is daarom niet meer van toepassing. Bent u houder van onteigende achtergestelde obligaties of Participatie Certificaten serie 3 en heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dat kan alsnog. U kunt een aanvraag indienen bij het Bureau Consignatie van het ministerie van Financiën (zie Aanvragen).

U kunt gebruikmaken van de niet-girale aanvraagprocedure als u geen aanvraag kunt indienen via de girale aanvraagprocedure, bijvoorbeeld omdat u een schuldvordering op achtergestelde obligaties van SNS REAAL en SNS Bank overgedragen hebt gekregen van een persoon of organisatie vanaf 1 maart 2013, of omdat u geen actieve beleggingsrekening meer hebt. Ook als u vermeld staat op een van de volgende sanctielijsten: NL-, EU-, VN-sanctielijsten, FATF grey list en FATF black list, dan kunt u uw aanvraag indienen via de niet-girale aanvraagprocedure.

Het niet-girale aanvraagportaal is te bereiken via de volgende link.

Procedure op hoofdlijnen

U start de niet-girale aanvraagprocedure door een aanvraag voor schadevergoeding in te dienen via het aanvraagportaal op deze website (zie boven). Bij uw aanvraag wordt u gevraagd om bewijsmiddelen en om uw aanvraag zo nodig te voorzien van een begeleidende toelichting, met verwijzing naar de betreffende bewijsmiddelen. Hieronder staat welke gegevens u dient te verstrekken. De aanvraagprocedure via deze website onderscheidt aanvragen van natuurlijke personen en van rechtspersonen.

Let op: Indien u de niet-girale aanvraagprocedure volgt omdat u geen aanvraag kunt indienen via het girale aanvraagproces, bijvoorbeeld omdat u geen actieve beleggingsrekening meer hebt, dient u bezit van de stukken aantoonbaar te kunnen maken. Dit kunt u aantonen door een recent Statement of Account (STAC) op te vragen bij uw bewaarder. De STAC dient het eigendom van de stukken (Ultimate Beneficial Owner) OP 15 mei 2023 aan te tonen en dient in elk geval uw naam, de betreffende obligaties (ISIN/technische codes), nominale waarde en een datum te bevatten.