Voorbeeldberekening wettelijke rente

Voor het berekenen van de wettelijke rente wordt gebruik gemaakt van wettelijke rentefactoren. Hierbij zijn de startdatum (moment van onteigening), uitbetaaldatum (moment van daadwerkelijke uitbetaling), wettelijk rentepercentage, samengestelde rente (Compounding) en renteconventie (Day Count) van belang. Onder is een voorbeeldberekening weergegeven.

  • Startdatum: 1-2-2013
  • Uitbetaaldatum: 30-10-2023
  • Jaarlijks samengestelde rente
  • Renteconventie: Actual/365
  • Initiële claim: EUR 100*
  • Totaal uit te betalen bedrag op 30-10-2023: EUR 128,94
Opgelopen claimbedrag Startdatum periode Einddatum periode Wettelijke rentepercentage  Rentebedrag periode  Totaal bedrag wettelijke rente Uit te keren schadeloosstelling

100,000

1-2-2013

1-2-2014

3%

3,000

3,000

103,000

103,000

1-2-2014

1-1-2015

3%

2,828

5,828

105,828

103,000

1-1-2015

1-2-2015

2%

0,175

6,003

106,003

106,003

1-2-2015

1-2-2016

2%

2,120

8,123

108,123

108,123

1-2-2016

1-2-2017

2%

2,168

10,291

110,291

110,291

1-2-2017

1-2-2018

2%

2,206

12,497

112,497

112,497

1-2-2018

1-2-2019

2%

2,250

14,747

114,747

114,747

1-2-2019

1-2-2020

2%

2,295

17,042

117,042

117,042

1-2-2020

1-2-2021

2%

2,347

19,389

119,389

119,389

1-2-2021

1-2-2022

2%

2,388

21,777

121,777

121,777

1-2-2022

1-1-2023

2%

2,229

24,005

124,005

121,777

1-1-2023

1-2-2023

4%

0,414

24,419

124,419

124,419

1-2-2023

1-7-2023

4%

2,045

26,464

126,464

124,419

1-7-2023

30-10-2023

6%

2,475

28,939

128,939

* De initiële claim wordt berekend door uw totale nominale waarde in een obligatie te vermenigvuldigen met het percentage schadevergoeding zoals is weergegeven op deze website (link). Voorbeeld: U heeft 1 obligatie met ISIN: XS0310904155, de nominale waarde van deze obligatie is EUR 1000 en het percentage schadevergoeding is Bedrag schadevergoeding / Uitstaande nominale bedrag per 1 februari 2013. De initiële claim is in dit voorbeeld: 1 x 1.000 x 168.900.000 / 250.000.000 = EUR 675,6.