Vergoedingen

Vergoedingen

De schadevergoeding is bedoeld voor houders van achtergestelde obligaties van SNS REAAL en SNS Bank, bepaalde houders van Participatie Certificaten serie 3 en houders van bepaalde leningen die onteigend zijn als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013.  De Ondernemingskamer heeft de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS REAAL per 1 februari 2013 als volgt vastgesteld. Op deze website vindt u ook een overzicht van de voor onteigende obligatiehouders relevante ISIN- en technische codes, uitstaande nominale bedragen per 1 februari 2013 en corresponderende schadevergoedingsbedragen.

De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de totale waarde van de onteigende obligaties, Participatie Certificaten serie 3 of leningen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op een schadevergoeding. Dit (totaal)bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2013 (het moment van onteigening) tot aan de datum van de betaling van de schadevergoeding. Een voorbeeld van de toepassing van de wettelijke rente is opgenomen in de volgende voorbeeldberekening.

Achtergestelde obligaties
6.258% achtergestelde obligaties SNS Reaal € 168.900.000  
8.45% achtergestelde obligaties SNS Reaal € 50.100.000
11.25% achtergestelde obligaties SNS Bank € 244.900.000
5.75% achtergestelde obligaties SNS Bank € 8.500.000
6.25% achtergestelde obligaties SNS Bank € 204.400.000
6.625% achtergestelde obligaties SNS Bank € 29.000.000
€ 5 million 4.238% Floating Rate achtergestelde
obligaties SNS Bank
€ 3.900.000
Participatie Certificaten
SNS Participatie Certificaten serie 3  € 51.000.000
Leningen
de Van Doorn lening 2000-2020 (7.13%) € 13.300.000
de Van Doorn lening 2000-2020 (7.10%) € 7.100.000
de Stichting lening 1997-2014 € 14.400.000
de Poseidon lening 1999-2019 € 310.000
de Ohra Stichting lening 1999-2024         € 9.000.000
Aandelen
gewone aandelen SNS Reaal € 0
aandelen B SNS Reaal € 0
Stichting Beheer SNS Reaal Core Tier 1 securities € 0

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de pagina Aanvragen.