Voor wie?

Voor wie?

De volgende houders van onteigende effecten en vermogensbestanddelen komen in aanmerking voor een schadevergoeding:

  • houders van onteigende achtergestelde obligaties SNS REAAL en SNS Bank
  • bepaalde houders van onteigende Participatie Certificaten serie 3 die in 2013 niet al volledig gecompenseerd zijn door SNS Bank
  • houders van bepaalde onteigende leningen

De Ondernemingskamer heeft bepaald dat de aandelen SNS REAAL geen waarde vertegenwoordigen. De onteigende aandeelhouders ontvangen dus geen vergoeding.

Het totale bedrag dat de Staat moet betalen, bedraagt € 804.810.000. Daarbovenop zal de Staat wettelijke rente vergoeden vanaf 1 februari 2013 (het moment van onteigening) tot aan de datum van de betaling van de schadevergoeding. Voor een overzicht van de hoogte van de schadevergoedingen kunt u terecht op de pagina Vergoedingen.